Skip to content

ผลงานที่ผ่านมา

ระบบรับเรื่องผ่าน LINE App

ระบบรับแจ้งเรื่อง/ร้องทุกข์/ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ด้วย LINE App ทำให้ผู้แจ้ง สามารถแจ้งเรื่อง ส่งรูปถ่าย แจ้งพิกัด ไปยังผู้รับเรื่อง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถรายงานผลการทำงานผ่าน LINE พร้อมระบบติดตามและบริหารการทำงาน

ระบบฐานข้อมูลสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นศรีสะเกษ

ฐานข้อมูลสมาชิก ฐานข้อมูลสำหรับการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ร่วมกับ ปภ.ศรีสะเกษ ในการนำข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยและการร้องขอความช่วยเหลือ ไปยังผู้ให้การช่วยเหลือ ในระบบ ICS

ระบบข้อมูลช่วยเหลือน้ำท่วมศรีสะเกษ

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนเครื่องมือและระบบ Network ผ่านสมาคมนักวิทยุสมัครเล่น ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ร่วมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ พายุหลินฟา ปี 2563

ร่วมซ้อม SISAKETDMEx2019

ร่วมซ่อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ SISAKETDMEx2019 โดยสนับสนุนอุปกรณ์สื่อสาร WIFI ระยะไกล ประสานงาน ให้การสนับสนุนข้อมูล ในการฝึกซ้อม ICS

IMB Internal Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Social App

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

“What is the point of being alive if you don’t at least
try to do something remarkable?”

JANET MORRIS