Skip to content

ระบบข้อมูลช่วยเหลือน้ำท่วมศรีสะเกษ

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนระบบสื่อสาร และระบบจัดการฐานข้อมูล เพื่อร่วมภาระกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พายุหลิงฟา ปี 2563 ร่วมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ